Основно училище Стефан Караджа разполага с медицински кабинет, който се обслужва от  медицинска сестра.График на медицинската сестра

Понеделник, сряда и петък - от 8:00 часа до 16:30 часа (с обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа)
Вторник и четвъртък - от 13:00 часа до 16:30 часа

Декларация за съгласие

Посещение на обекти и прояви

Записване на нов ученик

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от училище

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование

Издаване на заповед от Директора на ОУ "Стефан Караджа" за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверение за завършен клас

Отсъствия по уважителни причини до 3 дни

Отсъствия по уважителни причини до 7 дни

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Стани скаут За родители

Представяме ви

виж всички

Джулиан Черкезов - 5

Спечели 4 медала - златен, сребърен и 2 бронзови