Стани скаут

Скаутството е:
- доброволно – всеки решава сам дали да се присъедини,колко време да остане, кога да напусне;
- неполитическо и неправителствено;
- образователно – допълва училището,семейството и свободното време;
- забавление с определена цел – да подпомага младите хора за развитие и постигане на техните физически, интелектуални,социални и духовни възможности като личности, граждани и членове на своето общество и да направят света по-добър;
- отворено за всички – без разлика на произход, раса и вероизповедание.
- международно движение- днес е развито в повече от 155 страни с около 25 милиона члена.
развиващо се движение.
- предизвикателно и за възрастни – набиране на ценен опит, обогатява личностното им развитие, шанс да се подпомагат младите.

Стани скаут За родители

Представяме ви

виж всички

Джулиан Черкезов - 5

Спечели 4 медала - златен, сребърен и 2 бронзови