За училището

Основно училище Стефан Караджа предлага обучение в три степени - ПДГ, начален етап (I-IV клас) и прогимназиален етап (V-VII клас).

За учениците от I - VII клас е въведена целодневна организация на обучение от 8:00 до 16:30 часа.

Прогимназиален етап е от V-ти до VII-ми клас, със сборна ПИГ.

Основно училище Стефан Караджа организира безплатно лятно училище през месец юни и юли за деца на 6 и 7 години. Летните занимания са с продължителност 9 часа - от 8.00 часа до 17.00 часа. Те обхващат цялостния активно-творчески процес за развитието на детето и предлагат целенасочена адаптация към училищната среда.

Стани скаут За родители

Представяме ви

виж всички

Джулиан Черкезов - 5

Спечели 4 медала - златен, сребърен и 2 бронзови