90 ГОДИНИ ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" гр. Добрич, 11.май.2020 година


90 годин ОУ "Стефан Караджа"! Изработил Св.Георгиев учител по История и цивилизация!

Рецитал, посветен на Патронния празник! Изработили: Св. Георгиев и Р. Сутрева-старши учител по БЕЛ !

Приветствия по случай Юбилея на училището!

Приветствие от г-жа Панчева, Директор на училището!

IIIа клас, филм за Празника на училището! Изготвил старши учител Т. Коева

VIIа клас презентация по случай празника на училището! Класен ръководител старши учител А. Деведжиева. Изработила Валерия от VIIа клас

VIIб клас презентация по случай празника на училището!Класен ръководител старши учител Д. Димитров. Изработил ст. учител Д. Димитров

Презентациа: 90 години ОУ "Стефан Караджа"! Изработили: заместник- директор А. Денева и главен учител М. Георгиева

IIIа клас, Празнична презентация за работата на децата в часовете по Технологии и предприемачество! Изработила учител Р. Монова

ОТЛИЧНИЦИ ЗА 2019/ 2020 УЧЕБНА ГОДИНА


Стани скаут За родители

Представяме ви

виж всички

Джулиан Черкезов - 5

Спечели 4 медала - златен, сребърен и 2 бронзови